Stacks Image 239611

Management Control Auditing

ACS is een onafhankelijk adviesbureau met een aangenaam overzichtelijke omvang dat nationaal en internationaal opereert. ACS ontwikkelt kennis en draagt deze kennis over door opdrachten uit te voeren voor zowel het bedrijfsleven als de overheid. ACS richt zich op beheersing van organisaties en organisaties in verandering. ACS helpt u bij het detecteren, oplossen, voorspellen en voorkomen van beheersproblemen.
Add Background Images Here
Stacks Image 222869
Stacks Image 222871

"Auditing heeft de toekomst, mits we weten in te spelen op de behoeften van het management"

Management Control auditing is wat het suggereert: het auditen in de meest brede zin van de management control cyclus. Die audits zijn gericht op het helpen realiseren van de ondernemingsdoelstellingen. Het vereist een integrale benadering, is verbetergericht en laat de verantwoordelijkheid voor management aan de manager.

"Management Control benaderen wij als gedragsbeïnvloeding gericht op doelrealisatie"

Er op een betrouwbare manier verantwoording over afleggen is daar een belangrijk, maar toch slechts één onderdeel van. In lijn met de internal auditing definitie van het Instituut van Internal Auditors (IIA) spreken wij van Consulting Activities naast Assurance. Verbetering ondersteunende auditors horen naar onze mening beide onderdelen van internal auditing onder de knie te hebben. Consulting vergt deels andere kwaliteiten; de eisen waar verbetergerichte auditors aan moeten voldoen zijn zeker niet van een lager niveau.

Management Control auditing maakt ook een einde aan de discussie over hard en soft controls; deze zijn niet te scheiden, maar ondersteunen elkaar. Het willen scheiden duidt op beperkingen van de auditor of de manager zelf. Alleen een integrale benadering doet recht aan wat Management Control hoort te zijn. Al in de tachtiger jaren heeft Robert Newton (Bob) Anthony Management accounting uitgebreid met elementen uit Managerial economics en met Organisational behaviour uit Social Psychology tot Management Control.

"Bij MCA staat de opdrachtgever centraal"

Het integraal benaderen van MC vereist een betere samenwerking tussen de auditbloedgroepen en het onderkennen van de kracht van andere onderzoeken dan de sterk positivistisch getinte compliance en assurance-opdrachten. Deze leiden vaak vooral tot nadere regelgeving en een roep om meer toezicht, wat weer aanleiding geeft tot nog meer compliance audits en assurance-vragen ten behoeve van vooral de externe stakeholders. Bij MCA staat de opdrachtgever centraal. Goed onderzoek doen ondersteunen we meestal met het bewezen en veel gedoceerde Auditmethodologie. Op basis van een gedegen opdrachtgeversgesprek kan ons advies ook zijn een Behavioural audit uit te laten voeren.

De MCA-gedachte is meestal ook de basis voor onze ondersteuning van auditdiensten, risk- en control-afdelingen in hun verder ontwikkeling. En ook onze talrijke trainingen starten vanuit de MCA-gedachte. Met deze MCA-site richten we ons op eenieder die geïnteresseerd is in MC, sturen en beheersen en het onderzoeken van MC. Audit benaderen we breed en omvat hier zowel toetsende onderzoeken als op het inrichten en verbeteren gerichte onderzoeken: audit, monitoring, testing, self assessments, We verwelkomen daarom zowel auditors en onderzoekers als managers, risk manager, project/programmamanagers, controllers, bestuurders en toezichthouders. En hopen op uw actieve bijdragen.

(Verdieping) Verbetergericht Auditen

Vraagt u zich eens af of de volgende vragen op u van toepassing zijn? U wilt herkenbaar bijdragen aan organisatiedoelstellingen? U wilt graag de oorzaak achter het probleem vinden? U heeft ambitie en wilt zich ontwikkelen tot een brede auditor of adviseur? U wilt uw onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelen? En dit alles zeer praktijkgericht? Is het antwoord hierop ja, dan zijn deze auditingopleidingen beslist wat voor u! Na afloop van deze opleidingen bezit u vernieuwende kennis en handvatten waarmee direct aan de slag kunt. Tijdens deze meerdaagse opleidingen leert u hoe u als auditor een volwaardig sparringpartner kunt zijn voor het management en kunt bijdragen aan de taak van het management om de ondernemingsdoelstellingen te helpen realiseren. De opleidingen ‘Verbetergericht auditen’ en ‘Verdieping Verbetergericht auditen’ zijn eventueel gecombineerd te volgen; zeer ervaren auditors die Auditmethodologie niet hebben gevolgd raden we aan dag 2 van Verbetergericht auditen te volgen, ook als ze zich inschrijven voor de Verdieping.
    Stacks Image 239963
    Stacks Image 239965