MCA

Management Control Auditing

De nieuwe lente! Onze taal geeft weer wie we zijn ....

en hoe we de wereld in kijken!
Wat is het toch dat management control activiteiten: het economisch alloceren van middelen, het juiste meten en motiverend communiceren (Anthony 2004), steeds worden uitgedrukt in risico’s en het treffen van controlemaatregelen om risico’s te ‘mitigeren’?

Uit de column ‘Winter is coming’: “De IAF dient naast het identificeren van het risico-universum ook rekening te houden met de enablers van een internal auditplan. De tien onderstaande enablers geven richting aan het internal auditjaarplan.”
Als oefening en eerste stap in ons streven te worden gezien als ‘Trusted Advisor’ pogen we de 10 onderwerpen uit de blog ‘Winter is coming’ te verwoorden gebaseerd op een management control-visie zonder risico-jargon. In een andere column zijn we dieper ingegaan op wat verder minimaal nodig is om als (internal) auditor enige kans te gaan maken op de titel ‘Trusted Advisor’.
Read Moreā€¦

Uw e-mailadres zal slechts gebruikt worden om uw vraag te beantwoorden en vervolgens voor onze nieuwsbrief met actueel aanbod. Dit maximaal 4 maal per jaar en tot u aangeeft dit niet meer op prijs te stellen.