Stacks Image p104829_n119704

Management Control Auditing

'We zouden ons niet zo druk maken over wat mensen van ons denken, als we wisten hoe zelden ze dat doen'

ACS Management Control Auditing


Deze website is een gespecialiseerd onderdeel van acs.nl. Management Control Auditing is wat het suggereert: het auditen in de meest brede zin van de management control cyclus. Die audits zijn gericht op het helpen realiseren van de ondernemingsdoelstellingen. Het vereist een integrale benadering, is verbetergericht en laat de verantwoordelijkheid voor management aan de manager.

De mensen


My Image

Ron de Korte RA RE RO is in 2007 toegetreden; hij is momenteel ook bestuurslid van de coöperatie ACS-partners. Zijn passie voor een auditfunctie die de breedte van de managementfocus weet te benaderen komt tot uitdrukking in de term Management Control auditing. Onder die titel heeft hij intensief bijgedragen aan diverse artikelen, boeken en trainingen. MC-auditing is een begrip geworden en staat, naast ‘verbetergericht auditen’, voor een geïntegreerde op doelrealisatie gerichte auditbenadering waarbij ‘verantwoording’ op de tweede plaats komt. Ron wordt veel gevraagd voor het opleiden van 2e en 3e-lijnsfunctionarissen, maar ook voor in-house ontwikkel- en verbetertrajecten van audit, control, en risk management-afdelingen. Daarnaast wordt hij gevraagd voor meer complexe onderzoeken, waaronder auditopdrachten. Deze worden afgewisseld met adviesopdrachten voor Raden van bestuur en Audit & Risk committees.

Ron startte na zijn VWO bij Moret & Limperg (EY) waar hij naast jaarrekeningcontrolewerkzaamheden al snel bijzondere onderzoeken kon verrichten. Hij behaalde er zijn RA-titel en vervolgens aan de VU de RE-titel. Daarna werkte hij 6 jaar bij de auditdienst van NS. Als MT-lid IT- en operational audit en plv. CAE mocht hij de accountantsdienst omvormen tot een brede internal auditafdeling met een verbetergerichte opstelling. Hij deed daar hands-on ervaring op met organisatieverandering, programmamanagement, de euro- en millenniumproblematiek, decentralisatie etc. vanuit een audit en adviesrol.
Ron is vanaf de start van de 2 jarige EUR-opleiding tot RO betrokken als mede-vormgever en docent. Vanuit die rol en zijn drive voor ‘integrated auditing’ heeft hij de IT-audit en de Internal/operational audit opleidingen tot elkaar gebracht en de samenwerking met de RA-opleiding versterkt. Hij is actief binnen de vier beroepsverenigingen vanuit die samenwerkingsgedachte en zijn overtuiging dat organisaties en hun bestuurders niet worden geholpen met vaktechnische stammenstrijden, ‘Lines of defence’ en eilandjesgedrag.

My Image

Jan Otten studeerde arbeids- en organisatiepsychologie en bedrijfskunde. Tijdens en na zijn opleiding heeft hij veel onderzoek verricht voor instituten als de Radboud Universiteit Nijmegen en het Instituut Toegepaste Sociologie (ITS). De meeste van deze onderzoeken hadden betrekking op arbeidsmotivatie en lagen in de lijn van het paradigma van de socio-techniek. In 1994 heeft hij samen met enkele toenmalige KPMG-collega’s ACS gestart waar hij nog steeds deel van uitmaakt.

Jan is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van Operational audit in Nederland. Als docent heeft hij bijgedragen aan de start van de beide postinitiële opleidingen Operational auditing die ons land rijk is en is nog steeds verbonden aan de opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
De afgelopen periode van 20 jaar betrokkenheid bij de ontwikkeling van Internal / Operational audit laten zich indelen in drie periodes. De eerste periode wordt gekenmerkt door het begrip management control. Daarbij heeft het boek 'Kwaliteit van Administratieve Dienstverlening' uit 1992, waarvan Jan mede-auteur is, een belangrijke rol gespeeld. De tweede periode kan het beste worden voorzien van het label relevant en deugdelijk onderzoek. Ook deze periode komt voort uit zijn achtergrond als psycholoog en zijn onderzoekservaring in de jaren ’80. De huidige periode wordt gekenmerkt door behavioural auditing, waarbij de focus ligt op gedraggerelateerde beheersingsvraagstukken in organisaties.

Stacks Image p104835_n106778

Coöperatie ACS Partners UA
Kasteel Moersbergen
Moersbergselaan 17
3941 BW DOORN

tel. +31 343 52 41 11

© jano, april 2017