MCA

Management Control Auditing

De rode lap van de Auditor.

Werkt u als auditor nog wel eens als een rode lap op een stier?
ACSmannetjeStierBlauw
U bent helaas echt niet de enige! Alle mooie auditdefinities ten spijt worden auditors nog vaak gezien als ‘de politieagent van de top’. (We horen zelfs: ‘de Stasi van de toezichthouder’). En natuurlijk, moeten rapporteren dat lager management een te positief en te optimistisch beeld geeft van de eigen prestaties creëert niet alleen vrienden. Maar doen we genoeg om daadwerkelijk bij te dragen aan de ondernemingsdoelstelling?
  • Hebben we evenveel ‘bewijs’ nodig voor een positieve boodschap als voor een negatief oordeel?
  • Waarom definiëren we een ‘bevinding’ als een afwijking van onze vergelijking tussen norm en werkelijkheid en rapporteren we maar heel beperkt wat wél aan de vergelijking voldoet?
  • Is de gehanteerde normering de enig mogelijke uitwerking van wet- en regelgeving en kleurt u met uw normering niet ook dat laatste beetje ‘managementvrijheid’ op uw wijze in?
Bovenstaande vragen representeren slechts enkele van de vele valkuilen in de dagelijkse praktijk van auditors.
De rode lap van de Auditor.
26 maart, 2019
Werkt u als auditor nog wel eens als een rode lap op een stier?
ACSmannetjeStierBlauw
U bent helaas echt niet de enige! Alle mooie auditdefinities ten spijt worden auditors nog vaak gezien als ‘de politieagent van de top’. (We horen zelfs: ‘de Stasi van de toezichthouder’). En natuurlijk, moeten rapporteren dat lager management een te positief en te optimistisch beeld geeft van de eigen prestaties creëert niet alleen vrienden. Maar doen we genoeg om daadwerkelijk bij te dragen aan de ondernemingsdoelstelling?
  • Hebben we evenveel ‘bewijs’ nodig voor een positieve boodschap als voor een negatief oordeel?
  • Waarom definiëren we een ‘bevinding’ als een afwijking van onze vergelijking tussen norm en werkelijkheid en rapporteren we maar heel beperkt wat wél aan de vergelijking voldoet?
  • Is de gehanteerde normering de enig mogelijke uitwerking van wet- en regelgeving en kleurt u met uw normering niet ook dat laatste beetje ‘managementvrijheid’ op uw wijze in?
Bovenstaande vragen representeren slechts enkele van de vele valkuilen in de dagelijkse praktijk van auditors. Tijdsdruk, verwachtingen van opdrachtgevers en toezichthouders, automatismen als gevolg van ervaringen opgedaan in externe audit- en toezichtrollen et cetera, maken het lastig die vele valkuilen te blijven ontwijken.
Maar in veel gevallen kan het écht anders! Enkele dagen per jaar terug naar de basis bieden uitkomst. Terug naar de doelstellingen van audit, het ontwerpen van goede onderzoeken en het overwegen van alternatieven voor de ingeslepen patronen. Volg de 4-daagsen Verbetergericht Auditen (VA) en Verdieping Verbetergericht Auditen (VVA).
VA richt zich op de randvoorwaarden voor het realiseren van de doelstelling van Internal auditing en het ontwerpen van maatwerkonderzoeken. Ook besteden we aandacht aan auditvaardigheden. Doelgroep: startende en meer ervaren auditors en 2
elijners: met name accountants en IT-auditors die hun carrière voortzetten als internal auditor, compliance officer, CISO of onderzoekende controller.
VVA helpt u daadwerkelijk bij het onderzoeken van social controls en het beoordelen van Root Cause Analysis gericht op effectieve verbeteracties. Aandacht voor vaardigheden is dan opnieuw een vereiste. Doelgroep: alle auditors die ook de sociaal organisatorische onderdelen van management control willen leren onderzoeken of daadwerkelijk willen bijdragen aan oplossingen voor geconstateerde problemen.