MCA

Management Control Auditing

Aanrader: Leerpunten Kwaliteitstoetsingen IIA.

Lees met name de nuanceringen!
Het nét verschenen IIA-nl-document ‘Leerpunten uit de externe kwaliteitstoetsingen 2018’ bevat naast goed nieuws ook een zorg. Het rapport “beschrijft de resultaten van de analyse van de uitgevoerde externe kwaliteitstoetsingen in 2018. Het verschaft inzicht in de conclusies en aanbevolen verbeterpunten die frequent voorkomen. Hiermee beoogt IIA Nederland IAF’s handvatten te geven voor een volgende stap in hun kwaliteitsverbetering.”
Het document door de oogharen bekijkend geeft het een positieve boodschap weer. Iets kritischer analyserend scoren we nog niet overtuigend waar het de kern van de functie raakt: goed doordacht en transparant uitgevoerd onderzoek gericht op organisatievragen in het licht van doelrealisatie is die essentie. Onafhankelijke ophanging, formele communicatiestructuren, escallatierichtlijnen, et cetera …. zijn ‘slechts’ voorwaarden om aan die essentie te kunnen voldoen.
Aanrader: Leerpunten Kwaliteitstoetsingen. Lees met name de nuanceringen!
19 mei, 2019
afbeeldingleerpuntenIIA2018
Het nét verschenen IIA-nl-document ‘Leerpunten uit de externe kwaliteitstoetsingen 2018’ bevat naast goed nieuws ook een zorg. Het rapport “beschrijft de resultaten van de analyse van de uitgevoerde externe kwaliteitstoetsingen in 2018. Het verschaft inzicht in de conclusies en aanbevolen verbeterpunten die frequent voorkomen. Hiermee beoogt IIA Nederland IAF’s handvatten te geven voor een volgende stap in hun kwaliteitsverbetering.”
Nog enkele citaten uit het rapport: “De getoetste organisaties voldoen in grote mate aan de beroepsnormen. Tegelijkertijd zijn bij veel organisaties, op diverse Standaarden, verbeteringen mogelijk en wenselijk om de kwaliteit continu te borgen. De Standaarden waarop het minst goed is gescoord, zijn:
  • Het programma voor kwaliteitsbewaking en -verbetering (QAIP) (1300), met name op de uitvoering van de interne evaluaties en de rapportage en bespreking van de uitkomsten;
  • De operationele uitvoering van audits, met name de zorgvuldige uitvoering en vastlegging van de planning en uitvoering (2200 en 2300).”
Over het algemeen is de positionering en inrichting van de IAF op orde. [ ] Ook is het verheugend te merken dat ten opzichte van de vergelijkbare Nederlandse studie over de periode 2011- 2013 de conformiteit op vrijwel alle Standaarden is verbeterd. Wel zijn de laagst scorende Standaarden hetzelfde gebleven.” (p.6) “Deze verbeterpunten betreffen zowel het nadenken over de opzet van de audit als het vastleggen van dat nadenken en van de uitvoering. Eigenlijk betreft het vooral het methodisch netjes en zorgvuldig werken, waarbij bewust keuzes worden gemaakt en vastgelegd.” (p.23)
Dat laatste is best zorgelijk. Zeker omdat we sinds 2007 trainingen verzorgen in auditmethodologie en auditvaardigheden en in 2017 het boek ‘Management Control Auditing, bijdragen aan doelrealisering en verbetering’ verschenen is en in diverse auditopleiding wordt gebruikt. De 4-daagse Verbetergericht Auditen volgt dit boek en wordt, juist omdat aan veel ervaren auditors het ontwerpen van een (maatwerk)onderzoek niet onderwezen is, ook door hen veelvuldig gevolgd.
Het leerpuntendocument is een aanrader omdat de auteur hierin ook wat nuanceringen aanbrengt op hoe de standaarden nogal eens en ten onrechte gelezen worden:
  • “Geconcludeerd mag worden dat ook kleine IAF’s goed in staat zijn om aan de Standaarden te voldoen”. (p.14) Met gerichte professionele ondersteuning kan ‘zelfs’ een eenmans-IAF effectief bijdragen aan de organisatie én ‘generally conforms’ scoren.
  • Er zijn “relatief veel aanbevelingen over de kwaliteit van de bemensing [ ]. De belangrijkste kennisgebieden die als aandachts- of verbeterpunt zijn benoemd, zijn ICT, data analyticsen soft controls”. (p.19) De oorzaak daarvan kan echt niet meer het opleidingsaanbod zijn!
  • “Het is overigens niet nodig om de gehele ‘universe’ (in één of meerdere jaren) daadwerkelijk te onderzoeken; het gaat immers om het adresseren van de belangrijkste risico’s.” (p.21)
  • “Documenteren van de informatie: De volledigheid van de informatie, van zowel de negatieve als de positieve bevindingen. Ook de positieve conclusies zijn immers het resultaat van de audit en vaak bepalend voor de acceptatie van de totaliteit van de resultaten”. (p.24)
  • “Toezicht op de opvolging.” [ ] “Overigens betekent de Standaard niet dat de IAF zelf de gehele monitoring op alle punten moet uitvoeren. Hierin kan worden samengewerkt met bijvoorbeeld de tweedelijns Control-functie. De essentie is dat de IAF kan vaststellen dat kritieke punten daadwerkelijk adequaat zijn opgelost.” (p.25)
Het document door de oogharen bekijkend geeft het een positieve boodschap weer. Iets kritischer analyserend scoren we nog niet overtuigend waar het de kern van de functie raakt: goed doordacht en transparant uitgevoerd onderzoek gericht op organisatievragen in het licht van doelrealisatie is die essentie. Onafhankelijke ophanging, formele communicatiestructuren, escallatierichtlijnen, et cetera …. zijn ‘slechts’ voorwaarden om aan die essentie te kunnen voldoen. We voldoen, vaak beter dan in andere landen’ aan die voorwaarden. Nu vol door ontwikkelen gericht op die essentie!
Daags na het Eurovisie Songfestival kunnen we concluderen dat Nederland het relatief goed doet. Maar we laten volstrekt onnodig belangrijke punten liggen.
Ron de Korte RA RE RO CIA is Partner van ACS - Partners te Doorn. Hij begeleidt 2e- en 3e-lijns afdelingen in hun professionalisering, bijvoorbeeld door training in en ondersteuning van audits/ onderzoeken en het verstevigen van de onderzoeks-, rapportage en adviesvaardigheden.

Uw e-mailadres zal slechts gebruikt worden om uw vraag te beantwoorden en vervolgens voor onze nieuwsbrief met actueel aanbod. Dit maximaal 4 maal per jaar en tot u aangeeft dit niet meer op prijs te stellen.