MCA

Management Control Auditing

Management Control Auditing

Bij MCA staat de opdrachtgever van de management control audits centraal. Goed onderzoek doen gericht op het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen is waar wij voor staan. De MCA-gedachte is meestal de basis voor onze ondersteuning van auditdiensten en control-afdelingen in hun verdere ontwikkeling. Ook onze talrijke trainingen starten vanuit de MCA-gedachte.
De MCA-aanpak wordt ondersteund door theorieën en tooling van eigen hand. Gepubliceerd in vele artikelen en boeken en gedoceerd op universiteiten en hogescholen. De boeken zijn te koop en de artikelen te downloaden op Auditing.nl. Maar ook op deze pagina vindt u MCA-gerelateerde ‘Blogs’.
De afkorting MCA en de term Management Control Auditing hanteren we al enige tijd. Maar met het verschijnen van een nieuw boek en een door dit gedachtengoed geïnspireerde nieuwe opleiding is het tijd voor een eigen internetsite!
De term MCA is ontstaan uit onvrede over het gebruik in de praktijk van de term Operational auditing. Het werd versmald tot ‘het auditen van de operations’ en vaak uitgevoerd door alleen financieel opgeleide auditors met een AO/IC of (erger) een SOx-bril op. AO/IC-onderzoeken zijn we daarom ‘FA-plus-audits’ gaan noemen; bij projectaudits stelden we nadrukkelijk de vraag welke optiek daarbij wordt gehanteerd (Prince2 of SCRUM om twee uitersten te noemen).
Management Control Auditing hebben we in 2004 met Leen Paape gedefinieerd. Sinds die tijd benaderen we management control als gedragsbeïnvloeding gericht op het realiseren van de organisatiedoelen. Er op een betrouwbare manier verantwoording over afleggen is daar een belangrijk, maar toch slechts één onderdeel van. In lijn met de internal auditing definitie van het Instituut van Internal Auditors (IIA) spreken wij van ‘Consulting activities’ naast ‘Assurance’. Verbetering ondersteunende auditors horen naar onze mening beide onder de knie te hebben, waarbij Consulting activities deels aan andere kwaliteitseisen moeten voldoen maar zeker niet van een lager niveau zijn.
Management Control auditing is wat het suggereert: het auditen in de meest brede zin van de management control cyclus gericht op het helpen realiseren van de ondernemingsdoelstellingen. Het vereist een integrale benadering, is verbetergericht en laat de verantwoordelijkheid voor management aan de manager.
Management Control auditing maakt ook een einde aan de discussie over hard en soft controls; ze zijn niet te scheiden, maar ondersteunen elkaar. Het willen scheiden duidt op beperkingen van de auditor of manager. Alleen een integrale benadering doet recht aan wat Management Control hoort te zijn. Het vereist ook dat we stoppen met redeneren vanuit auditbloedgroepen, vanuit hen vertegenwoordigende beroepsorganisaties, en bovendien dat we stoppen de hobbels op de weg naar het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen slechts vanuit een positivistisch perspectief te benaderen. Rules-based denken leidt, soms tegen beter weten in, tot nadere regelgeving en een roep om meer toezicht, wat weer aanleiding geeft tot nog meer compliance audits en assurance-vragen ten behoeve van (vooral) de externe stakeholders.
Bij MCA staat de opdrachtgever van de management control audits centraal. Goed onderzoek doen gericht op het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen is waar wij voor staan. De MCA-gedachte is meestal de basis voor onze ondersteuning van auditdiensten en control-afdelingen in hun verdere ontwikkeling. Ook onze talrijke trainingen starten vanuit de MCA-gedachte.
De MCA-aanpak wordt ondersteund door theorieën en tooling van eigen hand. Gepubliceerd in vele artikelen en boeken en gedoceerd op universiteiten en hogescholen. De boeken zijn te koop en de artikelen te downloaden op Auditing.nl. Maar ook op deze pagina vindt u MCA-gerelateerde publicaties onder 'Blogs’.

Uw e-mailadres zal slechts gebruikt worden om uw vraag te beantwoorden en vervolgens voor onze nieuwsbrief met actueel aanbod. Dit maximaal 4 maal per jaar en tot u aangeeft dit niet meer op prijs te stellen.